Os Eldresenter

Vi kan tilby storsal, salong, garderobe, toaletter, og stort velutstyrt kjøkken med proff oppvaskmaskin, komfyr, steikeovn, varmeskap, kaffitraktar, vannkoker og mikrobølgeovn.

Om du treng møterom, har vi et egna lokale i 3.etasje for berre kr. 50,- per time, med plass til 10 - 15 personer.

Stort velutstyrt Aktivitetsrom i underetasjen, med trimapparat og aktivitetsutstyr til fri bruk for medlemmer i Os Pensjonistforning.

Storsalen (10 x 12m)

Vi har tilgjengelig 26 bord (80x120cm) og mer enn 100 stoler. Det er mulig å dekke til bortimot 100 personer.

På det velutstyrte kjøkkenet er der dekketøy til middag og kaffi/kaffimat til 100 personer.

Salongen (9 x 10m)

Den trivelige salongen har 8 sitjegrupper med plass til meir enn 40 gjester.

Møtefasiliteter i Storsalen

98" TV-skjerm og lydanlegg kan nyttast under møter og tilstellingar.

Møterom i 3.etasje

55" TV-skjerm, bord 120 x 240 cm med plass til 8 - 10 personer. Wi-Fi tilgang. Kjøkkenbenk med Senseo Kaffimaskin. Leigepris berre kr. 50 per time !

Aktivitetsrom i Underetasjen

100 kvm lokale med teppefliser på golvet.

Romaskin, Trimsykkel, ribbevegg, treningsstrikkar, manualer!

Laser skytesimulator, Elektronisk Dart, Jaccolo, Innandørs Boccia.

Ope måndag til fredag mellom 09.00 og 15.00.

Gratis tilgjenge for alle medlemmer av Os Pensjonistforening

PRISAR UTLEIGE:

 • Du kan leige lokale til møter og liknande på timebasis, til feiring av merkedagar eller til minnestunder, anten på timebasis eller per døgn, med eller utan tilgang til kjøkkenet.

 • Vi kan også tilby hjelp til pynting og oppdekking, rydding og oppvask til kr. 200 per person per time.

Utleige kvardagar (07:00 - 23:00)

Sal og salong men UTAN kjøkken

kr. 1000,- for 3 timar, deretter kr. 200,- for kvar overskytande time.

Utleige kvardagar (07:00 - 23:00)

Sal og salong MED kjøkken

kr. 2000,- for 3 timar, deretter kr, 400,- for kvar overskytande time.

Utleige helg, per døgn 24 timar 09:00 - 09:00 (anna tidsrom kan avtalast)

Leigepris (sal, salong og kjøkken) per døgn kr. 4000,-

Tillegg kr. 600,- om du ønsker å stelle til kvelden før.

REGLER FOR UTLEIGE:

 • 1. Gjer deg og dine gjester kjend med rømmingsvegar, brannsløkkingsutstyr og kvar hjartestartaren heng.

 • 2. Smittevern: Det er leigetakar som er ansvarleg for å setja seg inn i regelverket og å syta for at alle gjeldande smittevernreglar vert fylgd under arrangementet.

 • 3. Det er forbode både å drikke og servere alkohol på Eldresenteret utan skjenkeløyve, sjå alkohollova § 8-9. (Særskilde jubileum er unnateke).

 • 4. Leigetakar er ansvarleg for at staden ikkje vert nytta slik at omdømet til Os Eldresenter vert skada.

 • 5. Det skal være stilt utafor Eldresenteret etter kl. 23.00. Hald vindauga og dører lukka dersom ein speler musikk etter kl. 23.00.

 • 6. Røyking er ikkje tillate innandørs på Eldresenteret.

 • 7. Leigetakar er ansvarleg for at ingen nyttar andre rom/ lokale enn dei som er omfatta av leigeavtalen.

 • 8. Leigetakar skal rydda og forlate huset i same stand som det var føre arrangementet.

 • 9. Reingjer bord og stolar og sett dei tilbake på plass, sjå eigen instruks om samanslåing og stabling av bord og stolar. *)

 • 10.Kost golva reine for rusk og rask. Tøm bosspanna på toaletta og set i ny plastpose.

 • 11.Alt boss skal samlast og handterast som beskrive i Bossinstruks **)

 • 12.Etter avslutta arrangement skal leigetakar kontrollera:

 • · at alle vindauge og dører er stengde,

 • · at alle stearinlys er sløkt,

 • · at straumbrytar til kaffitraktar er slått av om den har vore brukt,

 • · om termostatar er skrudd opp (eller ned), still dei tilbake,

 • · at alle lys i lokala er sløkt,

 • · at alle ytterdører er låst.

 • 13.Leigetakar er ansvarleg for at nøklar blir lagt tilbake i nøkkelboks. ***)

 • 14.Leigetakar har plikt til å melda frå om og erstatta inventar, utstyr eller anna som måtte verta øydelagt.

 • *) Instruks for stabling av bord og stolar

 • **) Bossinstruks

 • ***) Bruksanvisning Nøkkelboks

SMITTEVERNTILTAK:

• Følg Folkehelseinstituttet sine til ei kvar tid gjeldande reglar for arrangement.

• Det er leigetakar som er ansvarleg for å setja seg inn i regelverket og å syta for at alle smittevernreglane vert fylgd under arrangementet.


KALENDER FOR UTLEIGE.

Klikk på lenka nedanfor og sjå når det er ledig:

Omnisys

Ring 913 83 884 eller send e-post til bsivert2@gmail.com for å bestille.

Bruksanvisning nøkkelboks (ved inngangsdøra til selskapslokala)

ÅPNE NØKKELBOKS: 1: Fell ned det svarte plastdekselet 2: Trykk ned RESET-knappen 3: Tast inn koden 4: Trykk ned ÅPNE-knappen og åpne luka


LUKKE NØKKELBOKS: 1: Trykk ned RESET-knappen 2: Tast inn koden 3: Trykk ned ÅPNE-knappen og lukk igjen luka 4: Vipp opp det svarte plastdekselet

BOSSINSTRUKS:Følg BIR sin Sorterinsguide som heng på veggen på Grovkjøkkenet:

 Matavfall skal sorterast ut og leggast i Container for matavfall som står på Grovkjøkkenet. Der står behaldar merka Matavfall under oppvaskbenken på kjøkkenet for mellomlagring av matavfall før bioposen lagt i containeren på Grovkjøkkenet. Sett i ny Biopose.

Kantinebestyrer er ansvarleg for at Containeren vert trilla ut på hentedagen, og for å hente inn og sette på plass ny Container for Matavfall.

 

Restavfall skal sorterast ut samlast i bosspann merka restavfall under oppvaskbenken på kjøkkenet. Det skal settast i ny plastsekk når den brukte er tatt ut.

Plastsekken skal knytast att og leggast i container for restavfall som står ute ved innkøyringa. Sett i ny plastsekk.

Nøkkel til Bosscontainer heng på krok i mellomgangen bak kjøkkenet. OBS! Husk å henge nøkkelen på plass att!

 

Plastemballasje skal samlast og leggast i sekk for plastavfall som heng i stativ merka plastavfall på Grovkjøkkenet.

Kantinebestyrer er ansvarleg for å legge full plastsekk oppå Containeren for Papiravfall på hentedagen.

 

Papiravfall skal samlast og leggast i container for papir som står ute ved innkøyringa.

Nøkkel til Bosscontainer heng på krok i mellomgangen bak kjøkkenet. OBS! Husk å henge nøkkelen på plass att!

 

Glass- og metallemballasje skal samlast i kasse som står på Grovkjøkkenet.

 

Pantbare tomflasker skal samlast i plastsekk som heng i stativ på Grovkjøkkenet.

STABLING AV BORD

Vær helst to personer til løfting, utsetting og stabling av bord.

To og to bord kan settast oppå einannan. Sett bordet UTAN runde filtknotter underst, og snu bordet med runde filtknotter i hjørna opp-ned og legg det oppå det første.

Du kan felle inn stolbeina og setja borda på høgkant oppetter veggen i nårdaustre hjørnet av salen. Pass på at bordplatervert sett mot einannan, og bordbein mot einannan. Ikkje sett bordbein inn mot ei bordplate.

STABLING AV STOLAR:

Sett stolane langs veggen og stable maks 5 eller 6 stolar oppå kvarandre


BRUK AV OPPVASKMASKIN

Sjå utførleg bruksanvisning som er slått opp på kjøkkenet.

Sett deg grundig inn i framgangsmåte FØR du tar maskina i bruk.