Os Eldresenter

Os Pensjonistforening

  • har som formål å samle pensjonister for aktivt å verne om og arbeide for felles sosiale, kulturelle og samfunnsmessige interesser.
  • Foreninga sine oppgåver er å drive allsidig og politisk nøytralt velferdsarbeid til hygge og nytte for medlemmene. Skipa til møte og festar med aktuelt og godt program og driva eit dagsenter der medlememne kan møtast til sosialt samvær og ymse aktiviteter.

  • Vi har open kafe for seniorar kvar måndag, onsdag og fredag mellom 10:00 og 14:00

Foreninga

Mandags- og Fredagstrim

Trim til musikk kvar måndag og fredag frå kl. 10:30 under kyndig leiing. 

Senior-kafe

Kafeen er open kvar mandag, onsdag og fredag mellom kl. 10:00 og 14:00.


Elektronisk dartspel

Jaccolo og Innandørs Boccia.

Gratis tilgjenge kvardagar mellom kl. 09.00 og 15.00 for alle medlemmer av Os Pensjonistforening


Skytesimulator (100m og 200m)

Gratis tilgjenge kvardagar mellom kl. 09.00 og 15.00 for alle medlemmer av Os Pensjonistforening

Romaskin, Trimsykkel, ribbevegg, treningsstrikkar, manualer!

Gratis tilgjenge kvardagar mellom kl. 09.00 og 15.00 for alle medlemmer av Os Pensjonistforening